Příprava letu

Jakmile obdržíme Vámi potvrzenou závaznou objednávku, obratem zahájíme letovou přípravu.